Urbanwood

Om oss

Fyra medelålders män som flyr till gubbdagis en gång i veckan

Virke som tas ner i villaträdgårdar går oftast tippen eller flisas till träflis på plats. De stora sågverken vill ha likformigt virke inom vissa storleksintervall och sorter. Vårt mål är att ta till vara på det vackra virke som gömmer sig i äppleträdet som växt sig för stort eller eken som skuggar hela uteplatsen. Därför spenderar vi den lilla fritid som finns vid vårt sågverk strax utanför Alingsås där vi förädlar övergrova och krokiga träd till unikt virke och möbler.